พบกับพี่อุ๋มอิ๋ม​ บัณฑิตปริญญาโท​ สาขาวิชา​ วิทยาการพืช​ หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​

#นักชีววิทยาโมเลกุล #จบไปทำอะไร #นักวิจัย #plantscience#mahidol #botany #พฤกษศาสตร์ #มหิดล #TCAS #masterdegree

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3792743547429818