poster พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 (ฉบับแก้ไข)

poster พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 (ฉบับแก้ไข)ผลงานของ นางสาวพรหมพร นุ่มเออ Nampueng Potter นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อาจารย์ทยา เจนจิตติกุล อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakunเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสีศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เชียงใหม่

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3853280844709421