25 พฤศจิกายน 2565
เปิดตัวหนังสือ #เทียนในประเทศไทย ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พบผู้เขียน ดร.ปิยะเกษตร สุขสถาน และ…

โพสต์โดย Plant Science เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2022


📚🌷 เปิดตัวหนังสือ #Impatiens_of_Thailand
หนังสือที่รวบรวม #พืชสกุลเทียน ในประเทศไทย ฉบับปกแข็ง พร้อมภาพประกอบ 4 สี ทั้งเล่ม มีเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานของพืชสกุลเทียนในประเทศไทย ที่มีจำนวน ถึง 90 ชนิด #ลักษณะสัณฐานวิทยา #นิเวศวิทยา #ชีววิทยาการผสมเกสร การประเมินสถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปวิธาน และคำบรรยายลักษณะเทียนของไทย รวมทั้งมีรูปวาดสีน้ำ รูปลายเส้น และรูปถ่ายสีประกอบตลอดทั้งเล่ม กว่า 400 หน้า
ผู้เขียน:
ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ
ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล