สืบเนื่องจากวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรสกุล ผู้ดำเนินการ จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ “ต้นนี้ ชื่ออะไร ครั้งที่ 2” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ผ่าน Webex และ ลิงค์ Kahoot ผู้ร่วมการแข่งขันจะต้องยืนยันตัวตน และต้องตอบ 60 คำถามจาก 60 ภาพที่มี 4 ตัวเลือกภายใน 1 นาที
รอบที่ 1 –> 20 ภาพ 20 ชื่อวงศ์
รอบที่ 2 –> 20 ภาพ 20 ชื่อไทย
รอบที่ 3 –> 20 ภาพ 20 ชื่อวิทยาศาสตร์
พัก 5 นาที ระหว่างรอบ

ผลการแข่งขัน ได้ผู้เข้ารอบประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. ผู้ชนะเลิศ 1 คน
  2. รองชนะเลิศ 1 คน
  3. รองชนะเลิศอันดับที่สอง 1 คน
  4. รางวัลชมเชย 7 คน
    ตามรายชื่อด้านล่าง