ระงับ Barleria siamensis Craib

ระงับ Barleria siamensis Craib ACANTHACEAE

ไม้ล้มลุก สูง 30-150 ซม. กิ่งมีขนประปราย

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี กว้าง 4-8 ชม. ยาว 9-10 ชม. ปลายเรียวแหลม โคนสอบเรียว

ก้านใบยาว 0.6 ชม. มีขน

ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง มีจำนวนดอกน้อย ใบประดับ 2 ใบ ขนาดใหญ่ รูปไข่ ปลายแหลม กว้างประมาณ 1.5 ชม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. ดอกสีม่วงอ่อน ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบใน 2 กลีบขนาดเล็กกว่า รูปแถบ ปลายแหลม ตามขอบกลีบมีขนสั้น กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 4 ชม. ด้านนอกมีขนประปราย ปลายหลอดแยกเป็น 5 กลีบ แยกเป็นซีกบน 4 กลีบ โดยมี 2 กลีบกลางขนาดเล็กกว่า 2 กลีบข้าง กลีบล่าง 1 กลีบ ขนาดใหญ่ที่สุด ปลายกลมหรือเว้า เกลี้ยง เกสรเพศผู้ 2 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก

ผลแห้งแตก มี 2-4 เมล็ด

แหล่งที่พบ อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ออกดอก พฤศจิกายน

ข้อมูลโดย นางสาวพรหมพร นุ่มเออ