อังกาบ Barleria cristata L.

อังกาบ Barleria cristata L. ACANTHACEAE

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 1-3 เมตร กิ่งก้านและใบปกคลุมด้วยขน เป็นพืชพื้นเมืองของไทย (native)

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปกึ่งไข่กลับ กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-13 ซม. ปลายและโคนแหลม ขอบเรียบ มีขนทั้ง 2 ด้าน โดยเฉพาะตามเส้นใบ ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.

ดอกออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ใบประดับย่อยรูปแถบยาว 1.5-2 ซม. ที่ปลายมีหนามละเอียด กลีบเกลี้ยง 4 กลีบ กลีบนอก 2 กลีบ สีเขียวรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 2-2.5 ขม. ติดทน ขอบหยักขี่ฟัน เว้าลึกเป็นแฉกแคบ ไม่สม่ำเสมอ กลีบใน 2 กลีบ ยาว 0.7-1 ชม. แคบกว่า 2 กลีบนอก ปลายแหลม ปลายกลีบมีหนามละเอียด กลีบดอกสีม่วง หรือสีม่วงมีแถบสีขาว โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 5-7.5 ชม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. ปลายหลอดแยกเป็น 5 กลีบไม่เท่ากัน รูปไข่ แยกเป็นซีกบน 4 กลีบ โดยมี 2 กลีบกลางขนาดเล็กกว่า 2 กลีบข้าง ซีกล่าง 1 กลีบ ขนาดใหญ่ที่สุด เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก มี 2 อัน ขนาดใหญ่กว่า สืบพันธุ์ได้ อับเรณูรูปขอบขนาน อีก 2 อัน ขนาดเล็กกว่ามาก เป็นหมัน ก้านขอับเรณูที่ยาวกว่าที่โคนมีขนสั้นนุ่ม ก้านชูอับเรณูที่สั้นกว่า มีขนอุย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มีจานฐานดอกรูปถ้วยมี 2 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม

ผลแบบผลแห้งแตก รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม ยาว 1.6-1.9 ชม. เมล็ดมี 4 เมล็ด รูปวงกลม

แหล่งที่พบ อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ออกดอก เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน

ข้อมูลโดย นางสาวพรหมพร นุ่มเออ