จิงจ้อเหลือง Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simões & Staples

จิงจ้อเหลือง Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simões & Staples CONVOLVULACEAE

ไม้ล้มลุกทอดนอนหรือเลื้อยพัน ลำต้นสีเขียว มีขนยาว เป็นพืชพื้นเมืองของไทย (native)

ใบเดี่ยว เรียงเวียน กว้าง 4.5-7 ซม. ยาว 5.5-8 ซม. ปลายเรียวแหลมหรือเป็นติ่งสั้น โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ เว้าเป็น 5-7 แฉก ก้านใบยาว 1-7.5 ซม. มีขนยาว

ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกแบบช่อกระจุก บางครั้งมี 1 ดอก ออกตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 2-8 ซม. มีขนยาว ใบประดับ 2 ใบ รูปแถบ ยาว 1-3 มม. ก้านดอกยาว 1.2-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ กว้าง 6-8 มม. ยาว 1.5-2 ซม. มีขนยาว กลีบดอกสีเหลืองโคนเชื่อมกันเป็นรูปกรวย ยาว 4-6 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. เกลี้ยง เส้นกลางกลีบเห็นเป็น 5 เส้นชัดเจน เกสรเพศผู้ 5 อัน

ผลแบบผลแห้งแตก รูปทรงกลม เมล็ดสีน้ำตาลเกลี้ยง

ออกดอก เดือนตุลาคมถึงมีนาคม

แหล่งที่พบ อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ข้อมูลโดย นางสาวพรหมพร นุ่มเออ