ลดาดง Tridynamia megalantha (Merr.) Staples

ลดาดง Tridynamia megalantha (Merr.) Staples CONVOLVULACEAE

ไม้เถาเนื้อแข็ง ลำต้นเกลี้ยงหรือมีขนสั้น เป็นพืชพื้นเมืองของไทย (native)

ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่หรือรูปกึ่งวงกลม กว้าง 4-12 ซม. ยาว 5-16 ซม. ปลายแหลมหรือมน เป็นติ่งแหลมอ่อนหรือเป็นติ่งหนาม โคนเว้าตื้นถึงรูปหัวใจ ขอบเรียบ ด้านล่างมีขนสั้นหนานุ่ม ก้านใบยาว1.5-7ซม.

ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบ ยาว 10.5-17 ซม. ใบประดับที่อยู่ด้านล่างมีลักษณะคล้ายใบรูปไข่ ปลายแหลม กลมหรือเว้าตื้น ใบประดับด้านบนรูปลิ่มถึงรูปไข่ ก้านดอกยาว 8.5-9.5 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอดปลายแยก 5 แฉก ปลายมนถึงกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ

ออกดอก เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม

แหล่งที่พบ อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ข้อมูลโดย นางสาวพรหมพร นุ่มเออ