ขนบุ้ง Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz

ขนบุ้ง Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE

ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง 0.2-1 ม. ลำต้นตั้งตรง เป็นพืชพื้นเมืองของไทย (native)

ใบเกลี้ยงหรือมีขนนุ่ม ใบเดี่ยว กว้าง 0.5-6.5 ซม. ยาว 3.5-17 ซม. รูปขอบขนาน รูปใบหอกรูปไข่ หรือเป็นหยักเว้าเป็นสองแฉก ปลายใบแหลม โคนสอบเรียว ขอบใบหยักฟันเลื่อย หยักซี่ฟัน หรือหยักเว้า แผ่นใบสีเขียว เกลี้ยงหรือมีขน

ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ปลายยอดและซอกใบ ยาว 5-35 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ก้านช่อดอกยาว 0-0.5 มม. วงใบประดับรูปถ้วย มีขนสีม่วงแดง ดอกขนาดเล็กจำนวนมาก มีวงกลีบดอกสีเหลืองสด

ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปรีหรือรูปขอบขนานมี 4-8 สัน ยาว 0.4-1 มม.

ออกดอก เดือนตุลาคมถึงมีนาคม

แหล่งที่พบ อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ข้อมูลโดย นางสาวพรหมพร นุ่มเออ