นางแดง Mitrephora maingayi Hook.f. & Thomson

นางแดง Mitrephora maingayi Hook.f. & Thomson ANNONACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งอ่อนและก้านดอกมีขนสั้นนุ่มสีสนิม

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 4-9 ชม. ยาว 7-20 ชม. ปลายเรียวแหลม โคนกลมหรือรูปลิ่ม แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 0.4-0.9 ซม. มีขนสั้นนุ่ม

ดอกออกเป็นกลุ่ม มักออกตามปลายกิ่งหรือตรงข้ามกับใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 3.5 ชม. สีเหลือง มีแถบสีแดง ดอกตูมรูปกลม มีขนสีน้ำตาล กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปกลมหรือรูปไข่ มีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาล กลีบดอก 6 กลีบเรียงเป็น 2 ชั้น กลีบดอกชั้นนอกรูปไข่กลับ มีก้านกลีบกว้างสั้น ขอบกลีบเป็นคลื่น กลีบดอกชั้นในขนาดเล็กกว่ารูปหัวใจ เกสรเพศผู้จำนวนมาก รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ก้านยอดเกสรเพศเมียรูปกระบอง

ผลแบบผลกลุ่ม ผลย่อยมีลักษณะกลมรีสีเหลืองอมเขียว

ออกดอก เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

แหล่งที่พบ อช. น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ข้อมูลโดย นางสาวพรหมพร นุ่มเออ