Author: Sombat Sriwanngarm

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2566

แหล่งที่มา: click ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์รุ่นพี่ อาจารย์ และรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าปีสองของภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้มีโอกาสทำความรู้จักกันและกัน โดยกิจกรรมฯครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นแกนนำจัดหาสถานที่ ที่พัก และการเดินทาง กำหนดเป้าหมายปลายทางที่จังหวัดประจวบคีรีขัณฑ์ ซึ่งมีสถานที่ให้ศึกษาเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ และพักที่ราชมงคลชมคลื่น บรรยากาศชื่นมื่น

Asst. Prof. Dr. Saroj Rujisansakul from Mahidol Flower Lab was invited as a speaker at the Baan Lae Suan Fair Living Festival 2023

ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล จาก Mahidol Flower Lab ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2023 ชวนทุกคนมาทดลองเป็นนักพฤษศาสตร์และนักวิจัย เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Herbarium อย่างง่าย แหล่งที่มา

Asst. Prof. Dr. Sasivimon Sawangpol took students to visit the Rama 9 Museum

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำรายวิชา วทพฤ 332 นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช นำนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์สารสนเทศและการสื่อสาร ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ดร.ณัฐพล นพพรเจริญกุล รุ่นพี่ศิษย์เก่าภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นวิทยากรนำชม แหล่งที่มา Click

Asst. Prof. Dr. Saroj Rujisanksakul, Lecturer of Department of Plant Science, Invited to be a special lecturer on the taxonomy and evolution of plants in Balsaminaceae, Zingiberacae, Orchidaceae, arrowroot flour and Stephania sp.nova. at Burapha University.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของพืชวงศ์เทียน วงศ์ขิง กล้วยไม้ แป้งเท้ายายม่อม และบัวหิน ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพรวมของงานด้านอนุกรมวิธานตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการไปสู่ชุมชนและภาคเอกชน จากท้องถิ่นสู่ระดับสากล และการขับเคลื่อนนโยบาย ในการนี้ ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมรับฟัง และนำนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย แหล่งที่มา: click

วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ทีมวิจัยจากมหิดลที่เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอวกาศของยุโรป (ESTEC) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่มา: click วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ (จินหลง – ยืนที่ 3 จากซ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นหนึ่งในทีมวิจัยจากมหิดลที่เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอวกาศของยุโรป (ESTEC) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำโดย ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ เพื่อทดลองนำ #ไข่น้ำ หรือ #ผักผำ (#Wolffia) พืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกมาศึกษาชีววิทยาในสภาพอวกาศ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการเพาะปลูกพืชอาหารในการเดินทางระหว่างดาวต่อไปในอนาคต

นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ”

ที่มา: click นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “#มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ” มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 22 ท่าน รวมทั้ง “คุณสตังค์” จากรายการ #ภัตตาคารบ้านทุ่ง ที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ไม่ต่างจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นที่กระตือรือร้นซักถามผู้บรรยายตลอดเวลาการอบรม นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “#มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ” มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 22 ท่าน รวมทั้ง “คุณสตังค์” จากรายการ #ภัตตาคารบ้านทุ่ง…