ที่มา: click

วันที่ 16 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “Ignite the future” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ ห้อง 217-219 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “Ignite the future” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก เป็นการเปิดโอกาสให้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ทุนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา รวมถึงเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ทั้งสิ้น 68,900 คน จากทั่วภูมิภาคของประเทศ

ภายในงานมีการพูดคุยในหัวข้อ “อยากเรียนมหาวิทยาลัย” รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระบบการรับสมัคร ปฏิทินการรับสมัคร กิจกรรม Mahidol TCAS67 การเสวนาเจาะลึกระบบการคัดเลือก TCAS 67 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การพูดคุยกับรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาต่าง ๆ ในมุมที่หลากหลาย และกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งจัดขึ้นตามคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาคพฤกษศาสตร์ได้จัดแสดงเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Plant Taxonomy, Plant Anatomy, Plant Cytology, Plant Physiology, Plant Ecology เป็นที่สนใจของนักเรียนหลายคน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายในกิจกรรม Mahidol Tour & Mahidol Museum นั่งรถรางชมภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และฟังดนตรีคอนเสิร์ตจากรุ่นพี่มหิดลในกิจกรรม Mahidol Festival