ที่มา: click

นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “#มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ” มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 22 ท่าน รวมทั้ง “คุณสตังค์” จากรายการ #ภัตตาคารบ้านทุ่ง ที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ไม่ต่างจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นที่กระตือรือร้นซักถามผู้บรรยายตลอดเวลาการอบรม

นักพฤกษศาสตร์พบศิลปิน เดอะซีรีส์ ep. 2 การบรรยาย “#มรดกพืชพรรณและธัญญาหารของชาวสุวรรณภูมิ” มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 22 ท่าน รวมทั้ง “คุณสตังค์” จากรายการ #ภัตตาคารบ้านทุ่ง ที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ไม่ต่างจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นที่กระตือรือร้นซักถามผู้บรรยายตลอดเวลาการอบรม