ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล จาก Mahidol Flower Lab ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2023 ชวนทุกคนมาทดลองเป็นนักพฤษศาสตร์และนักวิจัย เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Herbarium อย่างง่าย

แหล่งที่มา Click