แหล่งที่มา: click

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์รุ่นพี่ อาจารย์ และรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าปีสองของภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้มีโอกาสทำความรู้จักกันและกัน โดยกิจกรรมฯครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นแกนนำจัดหาสถานที่ ที่พัก และการเดินทาง กำหนดเป้าหมายปลายทางที่จังหวัดประจวบคีรีขัณฑ์ ซึ่งมีสถานที่ให้ศึกษาเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ และพักที่ราชมงคลชมคลื่น บรรยากาศชื่นมื่น