ายศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร ที่ได้รับทุน พสวท.

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร ที่ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท-เอก