“เทียนทยา” พืชชนิดใหม่ของโลก พบโดย ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน จากสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับ ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Phytokeys ได้ถูกเผยแพร่ทางสื่อ online ต่างๆ

บ้านและสวน
https://www.baanlaesuan.com/157005/plant-scoop/impatiens

ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/science/detail/9620000067693

ไทยโพสต์
https://www.thaipost.net/main/detail/41038

บ้านเมือง
https://www.banmuang.co.th/news/education/157178

OK Nation
http://oknation.nationtv.tv/blog/vinnapatra/2019/07/19/entry-1