ที่มา: www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3077768768927303

https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3077768768927303

ศูนย์​ #GSFL Green​ Solutions​ for​ Future​ Living​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ต้อนรับ​ คณะวิทยากรจาก​#สถาบันวิทยาการนวัตกรรมผู้ประกอบการ #IDEA: Innovation driven Entrepreneurship​ Academy​ เข้าเยี่ยมรับฟังแผนการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านพืชและพฤกษศาสตร์​ โดยคาดว่าจะมีความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่​ เชื่อมโยงนวัตกรรมด้านพืชและพฤกษศาสตร์สู่สังคม

You missed