ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3708075969229910

Happy​ Birthday​ “หมอคาร์”
27​ กุมภาพันธ์​ 1877 เป็นวันเกิดของ​ นายแพทย์​ Arthur Kerr​ หรือที่คนไทยเรียกว่า​ “หมอคาร์​” นักพฤกษศาสตร์ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาพรรณพฤกษชาติในประเทศไทย​
……………………………………………………………..
อ่านเรื่องราวชีวิตทรงคุณค่าของ​ “หมอคาร์” กับ​ 30​ ปีในประเทศไทย​ และตัวอย่างพืชหลายหมื่นชิ้นที่เป็นตัวแทนทรัพยากรอันหลากหลายของเมืองไทย ได้ที่ https://readthecloud.co/arthur-kerr-botanist-in-thailand/