ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3719271831443657

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​
โดย​ วิชา​ SCPL361 Economic Botany
​ขอเชิญฟัง Webinar
เรื่อง Sprouting Plant_based_Proteins​
โดย ดร.​ ณัชชา วงส์ทองดี​ จาก แอชแลนด์​ (ไทยแลนด์) บจก.
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564​ เวลา 11.00-12.00 น.
ทาง Webex​ https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php…
……………………………
Meeting number: 158 273 8505
Password: vAMnrBWn325