ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3725025724201601

พรรณไม้ที่ไม่มีวันโรยรา – ตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมตลอดระยะเวลากว่า 300 ปีได้รับการเก็บรักษาอย่างดีที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน.ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตัวอย่างพืชจากทั่วโลกถูกเก็บรวบรวมถนอมรักษา และตอนนี้ก็ได้รับการบันทึกภาพเอาไว้.พิพิธภัณฑ์พืช (herbarium) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในกรุงลอนดอนคือแหล่งสะสมตัวอย่างพืชมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก