ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3732907233413450

วันที่​ 5​ มีนาคม​ 2564​
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรุกขกรปฏิบัติการ​ 80​ ชั่วโมง​ ได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมจากคณะวิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ และกรมป่าไม้​ โดยนศ.ระดับปริญญาโท​ นายภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติ​ ได้คะแนนระดับดี​ นศ.ระดับปริญญาเอก​ คือนายพงศกร​ โกฉัยพัฒน์​ ทำคะแนนสอบภาคปฏิบัติได้สูงสุด​ และ​ น.ส.วันดี​ อินตะ​ ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียว​ ทำคะแนนได้ในระดับดีเด่น ในวันเดียวกันนั้น​ คณบดี​ และผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้​ ดร.​คงศักดิ์​ มีแก้ว​ รวมทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก