ภาควิชา #พฤกษศาสตร์#คณะวิทยาศาสตร์#มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญน้อง ๆ ระดับ #มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม #แข่งขันตอบคำถาม วิชาการ “ต้นนี้ ชื่ออะไร”
60 คำถาม 60 ภาพ 4 ตัวเลือก 1 นาที
รอบที่ 1 –> 20 ภาพ 20 ชื่อวงศ์
รอบที่ 2 -​-> 20 ภาพ 20 ชื่อไทย
รอบที่ 3​ -​-> 20 ภาพ 20 ชื่อวิทยาศาสตร์
พัก 5 นาที ระหว่างรอบ
วันที่ 13 พ.ย. 64 เวลา 14.20-15.30
สมัครทาง https://forms.gle/PkJ7h84pVJpJvqVC9
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2000 บาท​และประกาศนียบัตร
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1000 บาท​และประกาศนียบัตร
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท​ และประกาศนียบัตร
อันดับที่ 4-10 ประกาศนียบัตร
ฐานข้อมูลแนะนำคู่มือจำแนกพรรณไม้ สำนักงานหอพรรณไม้ shorturl.at/auHP2
สารานุกรมพืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์ shorturl.at/rFHT1
สารานุกรมพืช BKF Herbarium shorturl.at/kAGS6
ชื่อไทย https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html
ชื่อวิทยาศาสตร์ http://www.plantsoftheworldonline.org/