ขอแสดงความยินดีกับทีม Colourganic นวัตกรรมการย้อมผมจากต้นเทียนกิ่ง โดยทีมนำความรู้ทางด้านสมุนไพรมาผสมกับเทคโนโลยี polymer hair dye แทนการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งทีมประกอบไปด้วยน.ส. กชกร ผ่องใส นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ น.ส. ชรนันท์ บวรพงษ์สกุล นักศึกษาภาควิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และน.ส. ปิยะมล อินทรพาณิชย์ นักศึกษาภาควิชาบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล Finalist จากการประกวดนวัตกรรม ในงาน IDE Competition 2022 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565