ทีม GreenCover สนามหญ้ารักษ์โลก ลดการตัด/ให้น้ำ/ใส่ปุ๋ย โดยเรามีพืชหลากหลายชนิดที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่ต่างกันของลูกค้า นอกจากจะดีต่อเราแล้วยังดีต่อระบบนิเวศน์อีกด้วย ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทีมของเราประกอบไปด้วย น.ส.พรหมพร นุ่มเออ และน.ส.พชรวรรณ สอนโยธา นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และนายพงศธร โรจนพรพันธุ์ จากวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมในงาน IDE Competition 2022 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565ติดต่อปรึกษาทีมนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/GreenCoverTH