รับสมัครนักศึกษาผู้คลั่งไคล้ใน Plant Evolution
เรียนต่อ PhD in Botany มหาวิทยาลัยมหิดล
Supervisor: ผศ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

ทุนการศึกษา
-15,000 บาท/เดือน
-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาตามจริง 120,000 บาท/ปี
-ระยะเวลา 3 ปี
-สมัครเรียน มิ.ย. 65 เริ่มเรียน ส.ค. 65

ผลงานที่ต้องได้
Review Article (Q1)
Research Article (Q1)

ส่ง
1. CV
2. หัวข้อวิจัยที่สนใจ Review (Eng) พร้อมตัวอย่างครึ่งหน้า A4
3. หัว Thesis ที่อยากทำ (Eng) พร้อมตัวอย่างครึ่งหน้า A4
มาที่ saroj.ruc@mahidol.edu ภายในวันที่ 30 เมษายน 65

คุณสมบัติ
: อายุไม่เกิน 40 ปี
: ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง GPA ≥ 3.5
: IELTS ≥ 6 | TOEFL iBT ≥ 79 | MU GRAD+ ≥ 90
: ดูแลตัวเองได้ทั้งในป่าและในห้องปฎิบัติการ
: มีความสามารถในการจัดการตัวเองและตามอาจารย์
: ทำงานตามเวลาราชการ ยกเว้นช่วงออกพื้นที่

PhD program
https://plantscience.sc.mahidol.ac.th/?page_id=984
ประกาศทุน https://drive.google.com/…/1_sfmk8MgWklFJYlt2aj…/view…
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
https://plantscience.sc.mahidol.ac.th/?page_id=638