ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จักคุ้นเคยกันหลังจากผ่านช่วงการระบาดหนักของโรคโควิด19 กันมา กิจกรรมจัดบริเวณ อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) และสวนป่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท รายละเอียดกิจกรรมได้แก่

  • 09.00-10.00  ลงทะเบียนพิธีเปิด (แนะนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และรุ่นพี่ แบ่งสายรหัส)
  • 10.00-11.00น.  กิจกรรมใบ้คำ*
  • พัก 15 นาที
  • 11.15-12.15 น.  กิจกรรมบันไดงู*
  • 12.15-13.15น.  พักทานอาหาร
  • 13.15-13.45น.  กิจกรรมพับกระดาษ*
  • พัก 15 นาที
  • 15.00-16.30 น.  กิจกรรมรวม Q&A

* กิจกรรมทั้ง 3 เป็นฐานวน

นักศึกษารุ่นพี่-น้อง ร่วมกิจกรรมอย่างหรรษา บางกลุ่มพาเดินชมสวนป่าเรียนรู้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ บางกลุ่มให้คิดประดิษฐ์สร้างช่อดอกไม้จากดินน้ำมันประกวดให้คะแนนโดยคณะกรรมการ อีกกลุ่มนึงเล่นเกมจับคู่การ์ดภาพ สุดท้ายทุกกลุ่มกลับมารวมกันทำกิจกรรม Q & A ถาม-ตอบ สิ่งที่ต้องการทราบ ต้องการเรียนรู้

You missed