ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน”
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565

จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในกิจกรรมมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยคณาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาทิ
1. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium)
2. สอนวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษา (specimens) และ
3. สอนการสำรวจความหลากหลายโดยใช้ iNaturalist ซึ่งเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกที่ช่วยให้คุณสามารถระบุชนิดของพืช และสัตว์ที่อยู่รอบตัว โดยการเชื่อมต่อกับชุมชนของนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยากว่า 400,000 คน ที่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นการบันทึกและแบ่งปันการสังเกตของคุณ จะช่วยสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเพื่อทำความเข้าใจและปกป้องธรรมชาติได้ดีขึ้น iNaturalist เป็นความคิดริเริ่มร่วมกันของ California Academy of Sciences และ National Geographic Society

ในการนี้ มีคุณครูจากหลายโรงเรียนเข้าร่วม​การอบรม 160​ คน​ จาก​ 34​ โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
พร้อมถ่ายภาพร่วมกันหลังจบกิจกรรม

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC

You missed