สมัครขอรับทุนการศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

สิ่งที่แปลงเปลี่ยนในรายละเอียดเรื่องทุนสำหรับระยะเวลารับสมัคร

  1. ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวัน 2 มกราคม 2566
  2. คณะกรรมการของภาควิชาฯ สัมภาษณ์ และพิจารณาคัดกรองผู้สมควรได้รับทุนแต่ประเภท ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2566
  3. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 9 มกราคม 2566

คลิก…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก…ดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัคร  หลังจากกรอกเสร็จรวมใบสมัครและเอกสารแนบต่างๆให้เป็นไฟล์ .pdf อันเดียวกันแล้วส่งมาที่ Google from นี้

หากไม่มีโปรแกรมรวมไฟล์ pdf ให้ดาวน์โหลด PDF24 Creator มาใช้งานได้ฟรี 100% ใช้งานได้สารพัดอย่าง

 

You missed