ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการสัมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ณ โรงแรม Cocoview จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 หลังการสัมนาช่วงเช้ามีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มเพื่อระดมความคิด เสร็จกิจกรรมสัมนาเดินทางไปไหว้พระวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหาร