การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20

หลักสูตรเบื้องต้น 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

หลักสูตรภาพวาดพฤกษศาสตร์โกอินเตอร์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง 502 ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั่้งแต่บัดนี้ที่ https://plantscience.sc.mahidol.ac.th/sci

You missed