ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ขอขอบพระคุณ CITES-office Thailand ที่ช่วยฝึกงานให้นักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ หวังว่านักศึกษาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต