กำหนดการจัดงาน : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

พิธีเปิด : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สถานที่จัดนิทรรศการ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC- Bangkok Art and Culture Centre) และ/หรือ ออนไลน์ (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ

หัวข้อนิทรรศการ : พืชสมุนไพร

คุณสมบัติของภาพวาดที่จะส่งเข้าร่วมจัดแสดง : เป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (botanical illustration) 2 มิติ ไม่ใช่หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่เป็นภาพถ่าย หรือสร้างจากคอมพิวเตอร์ ไม่เคยจัดแสดงในนิทรรศการที่ใดมาก่อน ทั้งนี้จะเป็นภาพวาดส่วนใดของพืช เห็ด สาหร่าย หรือไลเคนก็ได้ และเปิดกว้างให้เป็นภาพวาดพืช เห็ด สาหร่าย หรือไลเคนจากทั่วโลกที่มีสรรพคุณทางยาหรือสมุนไพร

ศิลปินที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย : ผลงานต้องเป็นภาพต้นฉบับ

ศิลปินจากต่างประเทศ : ส่งผลงานเป็นภาพดิจิตอลเพื่อเลี่ยงความยุ่งยากในการขนส่ง

คำแนะนำทั่วไป : ภาพวาดพฤกษศาสตร์มีสไตล์แตกต่างจากภาพวาดธรรมชาติอื่น ควรมีตัวอย่างของจริงเป็นต้นแบบในการวาด ไม่วาดภาชนะและพื้นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเป็นภาพที่เน้นให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ดังนั้นจึงควรศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่จะวาด อาจค้นคว้าจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

>> click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม