ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ของภาควิชาฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566” ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม [พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี]
  2. นายสมบัติ ศรีวรรณงาม [พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป]