การถ่ายทอดพันธุกรรมข้ามจากพืชสู่สัตว์

การถ่ายทอดพันธุกรรมข้ามจากพืชสู่สัตว์ทราบกันมานานแล้วว่าสิ่งมีชีวิตอาจได้รับถ่ายทอดยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น​ นอกเหนือจากการได้รับจากพ่อแม่ตามปกติ​ แต่ครั้งนี้เป็นหลักฐานแรกที่นักวิจัยพบยีนของพืชในแมลงสันนิษฐานว่า​ ยีนนี้ช่วยกำจัดพิษของพืชที่แมลงกินเข้าไป​ และหากสามารถกำจัดยีนนี้ออกไปจากแมลงด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม​ อาจเป็นแนวทางใหม่ในพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอ่านสรุปงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร​ Cell​ ได้ที่ https://www.nature.com/articles/d41586-021-00782-w#Horizontal_gene_transfer

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3784652004905639