ปัจฉิมนิเทศศิษย์รัก​ 4​ หน่อ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

  1. ชัยวัฒน์ ทวีไทย
  2. วิภาดา สุขแสนศรี
  3. พชรวรรณ สอนโยธา
  4. พรหมพร นุ่มเออ
ที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แข็งแรงในอนาคตอันใกล้นี้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตรหัส​ 61​ อยู่ห่างกันวันนี้ภาคเลี้ยงข้าว​ ส่งอาหารค่ำให้ถึงบ้าน

You missed