การอบรม​#Graphical_Abstract

11-12 กรกฎาคม​ 2565

ผศ.​ ดร.ศศิวิมล​ แสวงผล​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ และ​ น.ส.​ ภัทรสุภางค์​ คงคาเนรมิต​ งานสื่อสารองค์กร​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ เป็นวิทยากร​อบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำ​ Graphical​ Abstract​ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์” จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

You missed