เนื่องในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์) พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยถวายพานพุ่มราชสักการะ ต่อด้วยถวายราชสดุดี จากนั้นถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกK) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เสร็จพิธีถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ที่มา: https://science.mahidol.ac.th/news/jul65-27

You missed