ที่มา: click

วุฒิภัทร อินทร์ทองคำ (จินหลง – ยืนที่ 3 จากซ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นหนึ่งในทีมวิจัยจากมหิดลที่เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอวกาศของยุโรป (ESTEC) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำโดย ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ เพื่อทดลองนำ #ไข่น้ำ หรือ #ผักผำ (#Wolffia) พืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกมาศึกษาชีววิทยาในสภาพอวกาศ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการเพาะปลูกพืชอาหารในการเดินทางระหว่างดาวต่อไปในอนาคต

You missed