6-8 มิถุนายน 2567
คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม #อนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล co-author ในผลงานที่นำเสนอโดยนายณัฐพลนพพรเจริญกุล ศิษย์เก่าของภาควิชา ซึ่งได้รับรางวัล Best Oral Presentation
แหล่งที่มา

You missed