“เทียนปีศาจน้อย” Impatiens capillipes (Balsaminaceae), a new record for Thailandดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ร่วมกับ ดร. ปราโมทย์ ไตรบุญ และ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Impatiens capillipes (Balsaminaceae), a new record for Thailand ในวารสาร THAI FOREST BULL., BOT. 48(1): 48–51. 2020 https://doi.org/10.20531/tfb.2020.48.1.08

ซึ่ง “เทียนปีศาจน้อย” Impatiens capillipes Hook.f. & Thomson ถูกค้นพบและตั้งชื่อครั้งแรกในปี ค.ศ. 1860 ที่ประเทศพม่า แต่เพิ่งพบที่จังหวัดตาก ในประเทศไทย และรายงานในวารสารดังกล่าว