ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3515208341850008

นักซิสเทมาติกส์ ผู้พิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

บนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลายล้านชนิด ในการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ๆ ผู้ที่ค้นพบจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และรู้จักสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์หรือไม่ ที่สำคัญคือรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ค้นพบเป็นชนิดพันธุ์ใหม่อย่างแท้จริง การรายงานการค้นพบนั้นเกี่ยวข้องกับการรายงานชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับความอยู่รอดของมนุษย์อย่างไร