ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3579925632044945

ในประเทศไทย มีคนที่เป็นภูมิแพ้จากละอองเกสรดอกไม้จำนวนมาก ขณะที่ฐานข้อมูลที่มีการสำรวจส่วนมากเป็นของต่างประเทศ อ.วิษุวัต คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้ทำวิจัยโดยสำรวจละอองเกสรดอกไม้ในประเทศไทยว่า มีมากน้อยแค่ไหนที่ก่อภูมิแพ้ ศึกษาลงลึกถึงระดับโมเลกุลว่า โปรตีนชนิดไหนในละอองเกสรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ติดตามในรายการชีวิตชีวา