ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3653563558014485

รายงานการค้นพบ “เทียนทวาย” Impatiens tanintharyiensis Ruchis., Suksathan, & Saw-Lwin ร่วมกับ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ และ นายชลิต สินโรจน์ธนากร (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว)

You missed