ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3668699656500875

มีดีอะไร? ต้องตามไปดู!เคยเห็น​ “บันไดเทียนชมพู” กันหรือยัง?​ ต้องที่นี่เท่านั้น! ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล ร่วมกับ #วัดท่าขนุน#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย#เขื่อนวชิราลงกรณจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเขตอนุรักษ์พรรณไม้หายาก “พระพุทธเจติยคีรี วัดท่าขนุน”