ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3686635764707264

พี่ชายและพี่สาว​ จาก​ภาควิชาพฤกษศาสตร์เข้าร่วมการอบรมปีนป่ายตัดแต่งต้นไม้​ “การอบรม​รุกขกรปฏิบัติการ” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ร่วมกับกรมป่าไม้ หลังจากผ่านการอบรมภาคบรรยาย​ และปฏิบัติการระดับพื้นดินแล้วในสัปดาห์ก่อน​หน้านี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการอบรมการทำงานรุกขกร​ตัดแต่งต้นไม้ในที่สูง​ ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องฝึกการตัดแต่งกิ่งไม้อย่างถูกวิธี​ การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม​ และการปีนขึ้น-ลงจากต้นไม้อย่างปลอดภัย

You missed