18 กันยายน พ.ศ. 2565 หวนมาบรรจบ ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นภาควิชาพฤกษศาสตร์ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ต่อจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

You missed