“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้เป็นวันงานเกษียณประจำปี 2565 แก่คณาจารย์ บุคลากร ที่เกษียณอายุงาน โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผศ. ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ นำทีมบุคลากรร่วมมุฑิตาจิตยินดี มอบของที่ระลึก อวยพรผู้เกษียณ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน