วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 13.00-14.00 น. ณ ห้อง N300 คณาจารย์ บุคลากรภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณาจารย์ให้โอวาท มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารร่วมกัน และถ่ายภาพร่วมกัน

อรชพร  ศรีพวาทกุล : ถ่ายภาพ

You missed