ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน โดยกิจกรรมจัดที่ห้อง N300, บริเวณใต้อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) และสวนป่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท รับประทานอาหารร่วมกัน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

You missed